สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการ "มุมความรู้" (SET CORNET) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน หุ้น การออม ฯลฯ ได้ที่ "มุมความรู้" (SET CORNER)
ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1
หรือเบอร์โทร. 0-4374-2616 หรือเบอร์โทรภายใน 247,160
.............................................................................................................................................................................................
Copyright?2006 Rajabhat Maha sarakham University. All rights reserved.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4374-2616,0-4372-2118-9 ต่อ 160 ส่งข้อคิดเห็นได้ที่ : lib@rmu.ac.th

Designed by Suchittra

 
layer02

นิทานเรื่อง "อูฐออม"
   ได้รับรางวัลหนังสือนิทานภาพ "อูฐออม" ของตลาดหลักทรัพย์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัย 3 - 6 ปี ในโครงการ "รักลูกอวอร์ด" ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กดีเด่น ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเด็กทุกวัย ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออมมาหลายเรื่อง เช่น หมูอู๊ดอี๊ด กับกระปุกกายาสิทธิ์ เป็นต้น

่่