2548 | 2549 | 2550 | 2551 |2552 |2553 |2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558
มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจากสื่อ พ.ศ.2558
ประจำเดือน
วันที่
ชื่อบทความ
ที่มา
กรกฎาคม 10 ก.ค. 58 มรภ.มหาสารคามใช้ ‘5ป.’
3 ก.ค. 58 การขับเคลื่อน ข่าวสด
       
มิถุนายน 29 มิ.ย. 58 สานสัมพันธ์เพื่อนบ้านอาเซียนด้วยการอ่านเขียนวรรณกรรม

เนชั่นสุดสัปดาห์

‘มรม.’ นำไอซีทีเผยแพร่ภูมิปัญญา ข่าวสด
25 มิ.ย. 58 มรม.ยื่นประเมินความโปร่งใสอปท. ข่าวสด
15 มิ.ย. 58

มรม.ปรับบุคลิกภาพบัณฑิตเข้าตลาดงาน

ข่าวสด
12 มิ.ย. 58 มรม.ผุดกิจกรรมนศ.ใหม่ ข่าวสด
       
พฤษภาคม 18 พ.ค. 58 มรม.นำนักศึกษาลงสังเวียนรักษ์มวยไทยสู่อาเซียน ข่าวสด
5 พ.ค. 58 จี้ตรวจมาตรฐานข้อสอบครูผู้ช่วย ส.ค.ศ.ท.ติงคนเดาเก่งอาจสอบได้
5 พ.ค. 58 บี้ตรวจสอบมาตรฐานข้อสอบครูผู้ช่วย...
5 พ.ค. 58 ติงข้อสอบครูผู้ช่วยไม่ได้มาตรฐานจี้ สพฐ.ตรวจสอบความเหมาะสม
3 พ.ค. 58 ตักบาตร ข่าวสด
       
  21 เม.ย. 58 มรม.ถกต้านคอร์รัปชั่น ข่าวสด
เมษายน 20 เม.ย. 58 จี้สานต่องานหลังบอร์ดคุรุสภาถูกยุบ
  6 เม.ย. 58 มรม.นำน.ศ.ลงพื้นที่บูรณาการวัฒนธรรมชุมชน ข่าวสด
       
มีนาคม 12 มี.ค. 58 มรม. หนุนงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์จริง ข่าวสด
3 มี.ค. 58 ติวจัดห้องสมุดยุคดิจิตอล ข่าวสด
       
กุมภาพันธ์ 24 ก.พ. 58 รักอ่าน ข่าวสด
19 ก.พ. 58 มรม.ยกคุณภาพครูการศึกษาพิเศษ ข่าวสด
3 ก.พ. 58 ตั้งศูนย์เรียนรู้ไอซีทีชุมชน ข่าวสด
       
มกราคม
29 ม.ค. 58 แวดวงราชภัฏ ข่าวสด
23 ม.ค. 58 14 มรภ.ส่งนศ.ลงสนามแข่งขันทักษะเกษตร ข่าวสด
201ม.ค. 58 มรม.นำกีฬาพื้นบ้านพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ข่าวสด
20 ม.ค. 58 มรม.เข้มว่าที่นักกฎหมาย ข่าวสด