เข้าสู่ระบบ OPAC ของสมาชิก
นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและตรวจสอบสถิติการยืมของตัวเอง
โดยกรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน 4 ตัวสุดท้ายของรหัสนักศึกษา
รหัสนักศึกษา: 
รหัสผ่าน: 
 ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ


สำหรับสืบค้น หนังสือ, สิ่งพิมพ์, วีดิทัศน์/ซีดี
  
สำหรับสืบค้น บทความวารสาร
  

ebsco MuseGlobal sciencedirect emerald Ebrary questia

>> ดูอย่างละเอียด


ฐานข้อมูล 24 มหาวิทยาลัย TDC

>> ดูอย่างละเอียด


>> ดูอย่างละเอียด>> ดูอย่างละเอียด