ระบบ VPN

ระบบ VPN (Virtual Private Network)

เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเสมือนกำลังใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เช่น ท่านสามารถต่ออินเทอร์เน็ตจากทางบ้านแล้วเข้าใช้ระบบ VPN เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูล Thailis และฐานข้อมูลอื่นๆได้


ขั้นตอนการตั้งค่า VPN

วีดีโอตัวอย่างการตั้งค่า VPN WIndows7