Login FormWho's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน5
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้51
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน53
mod_vvisit_counterเดือนนี้230
mod_vvisit_counterเดือนก่อน185
mod_vvisit_counterทั้งหมด44767


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
      การให้บริการ
  จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลสถาบัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในสถาบันและบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ
   
 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
           1.ผู้ต้องการใช้เอกสารจดหมายเหตุสถาบันต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการในแบบฟอร์มที่กำหนดก่อนทำการค้นคว้าข้อมูล
                 2.เอกสารที่ต้องการใช้ ต้องติดต่อขอใช้เอกสารจากบรรณารักษ์จดหมายเหตุสถาบัน เพื่อไม่เกิดการชำรุดเสียหาย
    3.ผู้ประสงค์จะขอถ่ายสำเนาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตสำเนาเอกสารพร้อมแสดงบัตรประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่งแก่บรรณารักษ์จดหมายเหตุสถาบัน

 

 

 

 
กิจกรรม

ครบรอบ  80  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

      เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ  80 ปี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้การศึกษา  พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้  คู่คุณธรรม 

และเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม

 

เสวนา "คึดฮอดแกนอีสาน"

     เพื่อเป็นการระลึกถึงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่เมื่อครั้งอดีตมีชื่อเสียงโด่งดังมากผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงดนตรีแกนอีสาน วันที่  25 มิ.ย. 2553 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องจดหมายเหตุ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   

  ชาวต่างชาติกลับมาเล่าอดีต
     อาจารย์พิกกี้และอาจารย์เอ็ดมันกลับมาพบปะศิษย์เก่า
และบอกเล่าเรื่องราวเก่า ปี 2549

  เสวนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจากอดีต...ถึงปัจจุบัน
          โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยอดีตสายบริหาร
   สายผู้สอนและพนักงาน รวม 28 ท่าน
   ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
   เวลา 08.30น.-14.30 น. ณ ห้องจดหมายเหตุ
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค าม